Onze Club

JongSaeng-Logo_v2

We hebben onze Taekwondoclub opgericht in 2004.
Omdat we uitgegroeid zijn tot een heuse familieclub met een grote jeugdwerking, willen we graag een woordje uitleg te geven over de structuur, de doelen, ... en de mensen die deze club een hart geven.

Onze club heeft als doel:

 • Het beoefenen en bevorderen van de Koreaanse krijgskunst.
 • Het geven van theoretische en praktische lessen in verband met deze Koreaanse krijgskunst.
 • Het inrichten van uitstappen en andere culturele activiteiten in familiaal karakter.
 • Zowel op recreatief als competitief vlak een kwalitatief kader bieden.

Onze club is een VZW en is aangesloten bij de Vlaamse Taekwondo Bond.
De Algemene Vergadering bestaat uit 10 leden en ouders van leden. Zij komen tweemaal per jaar samen om de visie en de doelen te bepalen. Uit deze groep wordt het Bestuur gekozen dat maandelijks bijeenkomt. En dan zijn er natuurlijk ook de vier Trainers die allen hun BLOSO-diploma hebben.

Je kan steeds bij hun terecht:
Voor de sportverzekering, lesgeld, aankopen van kledij, materiaal, ... -> Marc en Wouter.
Voor vragen en bemerkingen rond het sportieve, ... -> onze trainers: Benny en Johan

Goed om weten:·

 • Zorg dat je steeds op tijd je lesgeld betaalt.
 • Als nieuw lid ga je zo snel mogelijk langs de dokter voor het attest voor de sportverzekering.
 • Ben je eenmaal ingeschreven dan krijg je van ons een badge en per gezin een cursus. Vanaf het 2de jaar komt daar een drinkbeker bij.
 • Als je tijdens een training gekwetst bent, breng je de trainer op de hoogte.
 • Na een ernstige blessure is er een "doktersattest van genezing" nodig om terug te mogen deelnemen aan de trainingen.
 • Vergeet ook niet om uw badge te laten scannen. Als je voldoende trainingen hebt gevolgd mag je deelnemen aan 1 van onze 2 kub-examens/jaar om een hoger gordel te behalen
 • De laatste nieuwtjes, foto's, geplande activiteiten vind je op onze website: www.jongsaeng.be of onze facebookpagina: www.facebook.com/jongsaengvzw.
 • Concrete afspraken en belangrijke info worden regelmatig persoonlijk ook per email bezorgd.
 • Als club beoefenen we de drie grote onderdelen (sparring, poomse en special techniques) op een recreatieve manier en houden we ook trainingen die alle aspecten van Hangmadang bevatten ( demonstratieve technieken, creatieve Poomsea). Doch door het grote aantal leden zijn we het competitieve aanbod aan het uitbreiden met specifieke sparringstrainingen en intercompetitie. Onze trainers brengen je graag op de hoogte.

 

Het Trainers corps.

Bestuursleden in de achtergrond

Voorzitter

Bestuurslid

Penningmeester


Veerle Smits

Secretariaat

De algemene vergadering


Petra Pottier

Creatieve Art Director


Stefan Boutsen

Club geschiedenis Jong Saeng vzw
2004-2005:De club Jong Saeng V.Z.W is ontstaan in de zomer van 2004 door het plotse einde van de vorige club die trainde in sporthal Leyland.Jean Verschooten had na het behalen van zijn 4de Dan samen met zijn vriend Ludo Destoky Mun-Mu dojang opgericht in Feb 2003. Een duidelijke verwijzing naar Mun-Mu Lier, de club waar Jean Taekwondo en Hapkido leerde.Een seizoen later rond Mei 2004 kondigde Jean aan dat hij ging stoppen, Jean had hier goede redenen voor, doch was er een select gezelschap dat hier niet mee kon leven.  Op aandringen van Caroline Vercruysse kwam haar man Sven Verloet in actie. Al vlug werden de andere hoogste gordels van Hapiko en Taekwondo opgebeld, namelijk Ivan Peeters, Erik De Belser en Stefan Boutsen.  De eerste vergadering vond plaats Onder de Toren op de markt in SKW.Op een 2-tal weken werd de basis gelegd voor een nieuwe start, we verzamelde de vorige leden van Mun-Mu Dojang op een info avond en demonstreerde ons kunnen via enkele trainingen in juni 2004. Jean steunde ons 100% hierbij en we konden ook zijn materiaal overnemen. Vermits we goede respons kregen besloten we in Juli verder te gaan en een VZW op te richten.  Dit gebeurde op 27/07/2004 als volgt:

 • Stefan Boutsen – Voorzitter & lesgever Taekwondo
 • Heidi Verniers – Secretaris
 • Caroline Vercruysse – Penningmeester
 • Ivan Peeters – Sporttechnische coördinator & lesgever Hapkido.

Ivan en Sven namen gezamenlijk de lessen Hapkido voor hun rekening. Stefan en Erik deden de lessen Taekwondo.  Voor de lessen Taekwondo hadden we een klein probleem, noch Erik, noch Stefan hadden hun zwarte gordel al. Beiden hadden wel hun BLOSO Initiator diploma in Taekwondo. De Vlaamse Taekwondo Bond had begrip voor de situatie en we kregen een tijdelijke licentie. Het was nu aan Stefan om te slagen voor zijn zwarte gordel op het eerstvolgende Dan-Examen. Dat lukte later in het najaar van 2004.

Het was ondertussen nog enkele weken wachten op de start van ons eerste seizoen... het was bang afwachten... hoeveel van de ±25 oude leden zouden bij de doorstart opnieuw  komen trainen?  Ondertussen creëerde Ivan een prachtig logo voor onze nieuwe club.

jongsaeng_hapkido

Jong Saeng betekent zeer vrij vertaald "familie - het gewone volk". Het zwarte teken in het midden vertegenwoordigt een phoenix. Dit is een mythisch wezen dat 500 jaar leeft waarna het in as opgaat. Uit dit as herrijst de phoenix om aan een nieuw leven te beginnen. (Hint: Harry Potter). Een verwijzing naar de doorstart.

Het symbool met de 3 kleuren is het teken van Sam Jae en vertegenwoordigt Hemel, Aarde en Mens.

In de gevechtsport wordt dit vertaald als:

 • Hemel   = controle over de bewegingen
 • Aarde   = beheersing van techniek
 • Mens    = zuiver van geest

De hangul tekens zijn: links-midden Jong; rechts-midden Saeng; onderaan Il Ka = Familie

Via dit logo wilden we duidelijk maken waar onze nieuwe club voor staat:

 1. het beoefenen en bevorderen van de Koreaanse krijgskunst en om te starten was dat Taekwondo en Hapkido,
 2. we geven theoretische en praktische lessen in Taekwondo en Hapkido,
 3. al onze activiteiten (trainingen, lessen, uitstappen,..) gebeuren in een familiaal karakter,
 4. op sportief gebied willen wij zowel de recreant als de competitie sporter begeleiden binnen een kwalitatief verantwoord kader.

En zo geschiede het, het  eerste seizoen startte en we zagen een 20-tal  oude leden terug. Er werd getraind op dinsdag en vrijdag, eerst Taekwondo en daarna  Hapkido.

Het eerste seizoen was een zeer bewogen jaar.  Terwijl trainer Stefan zijn zwarte gordel behaalde en de groep taekwondo leden groeide als kool  ( er werd in Nov zelfs een ledenstop ingeroepen) hadden Sven en Ivan het moeilijker en moeilijker om de lessen Hapiko te vullen. Eerst werd er nog gezocht om bij een andere Hapkido federatie aan te sluiten. En door  bijscholing  meer inspiratie op te doen en ook de lessen met voldoende afwisseling te kunnen geven. Tegen het einde van 2004 hadden ook al deel 1 van onze eigen clubcursus gemaakt. En eind Nov kregen we hoog bezoek van de Sint

Vanaf Januari 2005 werd het al duidelijk dat we voor het tweede seizoen de trainingen moesten opsplitsen,  tussen kinderen en jeugd/volwassen. We zaten al aan 30 leden en ze bleven bijkomen.  Ondertussen bleef Trainer Stefan zich bijscholen bij de bond en maakte terug contact met oude TKD makkers. Op de algemene vergadering van Feb 2005 werd Stefan verkozen tot lid van de  Rechtscommissie van de VTB.

Ook kwamen we tot  het besluit dat het deel Hapkido niet van de grond kwam, dit werd versterkt daar Ivan weinig plezier had aan het lesgeven en Caroline en Sven uitzicht hadden op een huis in Limburg. Het deel Hapkido werd stopgezet en we paste ons logo ook aan het woord Hapkido werd vervangen door Sint-Katelijne-Waver. Het eerste seizoen sloten we af met  32 leden.

 

2005-2006:

Het tweede seizoen  start  met een uitdaging, we gaven onze eerste demonstratie voor Borgerstein op 10 Sep  2005.  Ondertussen kwam Tom Van Den broeck ons vervoegen in het bestuur en namen we afscheid van Caroline en Sven.