Special Technics

BO Taeryon (Steps)

In Taekwondo simuleren we met stap technieken een aanval om de atleet te laten tonen hoe hij/zij de technieken beheerst die hen onderwezen zijn. Met behulp van blokken, trappen en stoten wordt de aanval in de kiem gesmoord. Staps-technieken zijn dan ook ontworpen om de studenten te leren omgaan met timing, afstand en verschillende aanvals -en verdedigingshoeken om zich beter voor te bereiden voor sparring.

Bij il bo Taeryon vindt de indeling plaats op basis van de verdedigingstechnieken en de hierop gebaseerde tegenaanval. De aanvaller gebruikt slechts 1 aanvalstechniek de zogenaamde "Killing Blow." Verdedigingstechnieken zijn afweermogelijkheden wanneer men wordt aangevallen. Hier worden de armen en benen ongeveer in een gelijke verhouding gebruikt om een aanval te stoppen. Een aanval wordt afgeweerd/afgewend en ook hier wordt de aanvaller uitgeschakeld of in bedwang gehouden.

Daar het aanleren en precisie van het verdedigen enige tijd vraagt, wordt er door de lage gordels eerst geoefend met 3- en 2 steps en een onderscheid gemaakt met het verdedigen met hand en/of voet technieken.

Hosinsul

Dit betekent zelfverdediging. Bij dit onderdeel van Taekwondo vinden verdediging plaats tegen vastpakken, verwurgingen en klemmen. In een later stadium zijn er ook verdedigingen tegen aanvallen met stok en mes. Het is erop gericht om op een effectieve en realistische wijze jezelf te verdedigen tegen dit soort aanvallen.

In tegenstelling tot het sparren is het daarom ook geoorloofd om het hoofd van de aanvaller vast te pakken of een trap techniek (non-contact) onder de band te maken.

 

Kyokpa (Breektechnieken)

Breektechnieken maken een wezenlijk deel uit van Taekwon-Do. Het breken van planken (of ander materiaal zoals breekborden, hout, dakpannen, stenen,…. Is voor de durvers) is een verplicht onderdeel in taekwondo. Niet zozeer kracht, maar vooral techniek, snelheid en het mentale aspect zijn hierin belangrijk.

Breektesten zijn vaak een geliefkoosd onderdeel dat clubs gebruiken op demonstraties. Door middel van spectaculaire (gesprongen) technieken worden één of meerdere houten planken gebroken. Naast deze gewone breektechnieken – uitgevoerd op examens, demonstraties, etc. – zijn er volgende disciplines :

Power breaking, dat ook in competitieverband bestaat : een aantal breekborden dient met enkele welbepaalde technieken gebroken te worden.

Special technics, ook in competitieverband : met welbepaalde hoogte- en vertesprongen, op spectaculaire wijze uitgevoerd