Aanspreek Personen Integriteit

CLUB API’s

Wat doen ze?

 • Waken over een positief, veilig en open klimaat binnen de sportclub alsook de bewustmaking v/d gedragscode(s).
 • Formuleert adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en    helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.
 • Geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over grensover-schrijdend gedrag en vormt hierbij met een flinke dosis empathie:
  • een beeld van de situatie
  • schat de ernst van de situatie in a.d.h.v. het vlaggensysteem
  • verleent de melder info/advies of verwijst door naar derden

Wat doen ze NIET?

 • is geen hulpverlener die zelf een hulpverleningsproces opstart
 • is geen onderzoeksrechter en doet niet zelf aan waarheidsbevindingen
 • is geen journalist die iedereen inlicht die nieuwsgierig is
 • is geen beslisser, maar heeft enkel een meldings –en adviserende rol
 • valt niet onder de wetgeving van beroepsgeheim maar hanteert wel de nodige discretie

Wie zijn ze?